Eldningsolja

Hos oss kan du köpa eldningsolja i två olika kvaliteter, både för inomhus- och utomhusbruk.

Den vanligaste villaoljan kallas E10 och är lämplig för dig som har tanken inomhus. Svavelhalten är så låg att den inte belastas med svavelskatt.

Om du har tanken utomhus, i mark eller kalla utrymmen rekommenderar vi i stället en eldningsolja som är anpassad för detta E32. I övrigt samma egenskaper som ovan.

Hos oss kan du dessutom köpa Eldningsolja Bio 100 som är ett biobaserat bränsle som består av RME, rapsmetylester. RME är ett förnyelsebart bränsle som vid förbränning inte ger någon påverkan på växthuseffekten eftersom nettotillskottet av fossil koldioxid uteblir. Eldningsolja Bio 100 har goda smörjande egenskaper som skyddar mot slitage i oljepumpar.

Produkten har goda förbränningsegenskaper och är ej brandklassad.

För mer information och Säkerhetsdatablad

eldningsolja