Diesel

Diesel MK 1

Hos oss kan du köpa miljödiesel enligt svensk miljöklass 1. Det är en köldtålig produkt som fungerar lika bra året runt. Välj mellan vanlig diesel utan några inblandningar, eller miljödiesel MK 1 med inblandning av 5 % RME.

ACP Diesel

Du kan också köpa Preem ACP Diesel – Active Cleaning Power – som är en diesel enligt svensk miljöklass 1 med tillsats av ACP. Den här dieseln innehåller aktivt rengörande tillsatser som motverkar skadliga beläggningar och skyddar mot rost i bränslesystemet. Det ger ökad effekt och lägre bränsleförbrukning.

ACP Diesel passar både lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

ACP Evolution Diesel

Med Preem ACP Evolution Diesel kan du som kör dieselfordon bidra till att minska växthuseffekten. Evolution Diesel är delvis tillverkad av tallolja, en restprodukt från den svenska skogen.

Det krävs inget speciellt tillstånd från fordonstillverkaren, du kan blanda den med all annan diesel och den fungerar perfekt till alla dieselmotorer. Evolution Diesel finns i en sommar- och en vinterkvalitet.

Biodiesel

För dig som vill ha ett helt förnyelsebart bränsle finns Biodiesel, en biobaserad diesel som består av 100% RME (RapsMetylEster). Innan du börjar använda Biodiesel 100 behöver du kontakta fordonstillverkare eller generalagent för godkännande.

HVO Diesel 100

HVO Diesel 100 är ett förnybart dieselbränsle som ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid. Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli drivmedel för dieselmotorer. HVO Diesel 100 är helt framställd från förnybara komponenter. Det gör att den har en koldioxidbesparing på 88% och en förnybar andel på 100%. Ett fordon som tankar HVO Diesel 100 reducerar därmed utsläppet av fossila växthusgaser med 88% jämfört med om fordonet som skulle använt helt fossil diesel. Vi rekommenderar en kontakt med fordonstillverkaren för besked före användning av HVO Diesel 100.

För mer information och Säkerhetsdatablad