Vad kan vi erbjuda dig?

I vårt sortiment ingår bl.a. Diesel, Eldningsolja, HVO Diesel 100, 100% RME, 95 och 98-oktan bensin som vi levererar med våra egna tankbilar till exempelvis åkerier, lantbruk, jordbruk, skogsbruk, entreprenörer, industrier, stora och små företag, privatpersoner, kommuner, bunkring av fartyg etc.

I vårt sortiment finns smörjmedel från kvalitetsmärken, bland annat Texaco, Mobil och Q8 Oil. AdBlue, alkylatbensin, glykol, spolarvätska, bilvård och kem finns att hämta i vårt välsorterade hämtlager som är öppet alla vardagar klockan 08.00-16.30.

Givetvis ombesörjer vi även leverans av styckegods om så önskas, gäller även bulkleverans av smörjmedel, alkylatbensin och AdBlue.